Uverenja & Ograničenja

Da li ste i vi osoba koja je fokusirana na svoje strahove, prošle neuspehe i greške koje ste napravili? Da li ih konstantno analizirate, tražeći krivce i objašnjenja? Ako niste, super. Ako jeste, ništa strašno, to je samo pokazatelj da ste i vi jedan od većine ljudi na ovom svetu koji su od malena učeni i kondicionirani pogrešnim konceptima i opšteprihvaćenim uverenjima o sopstvenoj neadekvatnosti, o sopstvenoj nemoći da upravljate svojim životom.

Vi ste do sada verovatno mnogo toga slušali, učili, čak i objašnjavali drugim ljudima o slobodi mišljenja, slobodi izbora, slobodi govora i raznim drugim slobodama. Pri tome ste ostali zarobljeni u svom ličnom zatvoru, sastavljenom od pogrešnih uverenja.

Pogrešna uverenja

Dakle, šta su uverenja? To su ideje, koncepti ili tumačenja o nekoj temi, koje smo "a priori" prihvatili kao apsolutnu istinu. Nažalost, upravo su uverenja ta koja održavaju ljude zaslepljenim, ne dopuštajući im da vide fizičku realnost.

Kada kao posledicu dovoljnog broja ponavljanja neka uverenja usvojimo kao istinu, ponašamo se u skladu sa njima bez obzira na to da li je njihov uticaj na nas dobar ili loš. Stoga u svemu što nam se po automatizmu dešava tražimo potvrdu istih, ma koliko ona bila pogrešna i povređivala nas.


Upravo ova činjenica objašnjava zašto neka destruktivna ponašanja ili stavovi opstaju kod ljudi bez obzira na naše pokušaje da im ukažemo na njihovo štetno dejstvo. Drugim rečima, niko ne može promeniti ničija uverenja sve dok pojedinac sȃm to ne poželi i odluči da je vreme za promenu.

Sloboda izbora 

Krenimo redom. Sloboda izbora pripada svakome od nas. Zadovoljstvo, zdravlje, sreća i unutrašnji mir naša su prirodna stanja sa kojima smo rođeni. Ona su oduvek bila u nama i dan-danas nam stoje na raspolaganju. Nažalost, većina ljudi ne zna kako da ih pokrene i koristi.


Vreme je da naučite kako da ova svoja prirodna stanja, koja su rezultat vaše slobode izbora, počnete da koristite i osetite sve njihove blagodeti. Prvi korak u tom procesu pozitivne promene biće oslobađanje neprijatnih osećanja, koja stvaraju negativna uverenja i samonametnuta ograničenja.

Samonametnuta ograničenja su ograničenja koja ljudi postavljaju sami sebi na osnovu njihovih postojećih osećanja i uverenja. U skladu sa tim samoograničenjima, oni tumače sve ono što im se dešava, ne kao rezultat svog izbora, nego kao rezultat izbora drugih ljudi. Roditelji, bračni drugovi, partneri, pretpostavljeni i društvo nikad vam ne rade ništa što im vi ne dopuštate. Ali...


Sve to što vam se dešava rezultat je Vašeg ličnog izbora, zato što ste Vi ste dozvolili da vam se to desi. Vi koristite svoju slobodu u svakom pogledu, ali na pogrešan način, na način koji vas povređuje i zadržava u stanju konfuzije i lične nemoći.

Korak Do Slobode

To nedvosmislno pokazuje da je došlo vreme da se pozabavite sobom, svojom slobodom izbora i samim tim, svojim potrebama. Površno gledano, to možda zvuči sebično/egoistično, ali sve dok vaše lične potrebe nisu ispunjene i zadovoljene, vi nikako ne možete biti dobri sebi samima, a samim tim ni drugim ljudima. Za vas sve uvek počinje i završava se „sa vama“, a ne sa drugima.

Razmislite sada malo o tome. Da bi se desila promena nivoa naše slobode, neophodno je prvo napraviti promene unutar nas samih. Tada se doživljaj slobode automatski menja u skladu sa našim promenama. To se najlaše postiže uz pomoć Hipnoze!POGLEDAJTE SLEDEĆE:

REŠITE SVOJE PROBLEME BRZO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome je potrebna podrška i pomoć. Potrebna su vam jasna i precizna uputstva za efikasno rešenje psiholoških problema - Bez ikakvih lekova!

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome je potrebna podrška i pomoć. Potrebna su vam jasna i precizna uputstva za efikasno rešenje psiholoških problema - Bez ikakvih lekova!