Zoran Pavlović Cht

 "Vaši problemi nisu zakoni uklesani u kamenu! To su samo pogrešni ‘podsvesni programi’ koji se brzo i uspešno koriguju prateći moje precizne instrukcije!"

"UkloniTE Podsvesne Uzroke & SVESNE TEGOBE PRestaju"

Hipnoza Je Direktna Veza Između Svesti & Podsvesti
& Najkraća Putanja od Problema do Rešenja

ZORAN P.

O čemu se ovde radi i kako sve to funkcioniše? U hipnozi sve se vrti oko efikasne, precizno usmerene podsvesne promene i Vaših svesno primetnih Rezultata!